KOMPLEXNÍ DODÁVKY (realizace "na klíč")

 • protihlukové a akustické stavby, protihlukové a akustické systémy
    • protihlukové izolace, izolační budovy
    • kapotáže hlučných zařízení
    • protihlukové kryty
    • průmyslové zástěny a dělící stěny v halách
     (neprůzvučné i absorbční)
    • obslužné a klidové kabiny pro pracovníky
    • protihluková vrata, okna a dveře
    • dopravní zástěny kolem komunikací
    • akustické úpravy parkovišť
    • komplexní omezení vyzařování hluku z průmyslových budov
     (stavba, technologie, vzduchotechnika)
 • interiérové a prostorové akustické úpravy místností a prostor
    • audiomístnosti, místnosti hudebních škol, diskotéky
    • akustika kanceláří, vč.vybavení interiérů dle požadavků ČSN
     (nábytek, akustické doplňky)
    • absorbční kombinované pohledy pro interiéry
 • izolační objekty a montované prvky
    • izolační prvky budov, kryty, obslužné kabiny
 • vzduchotechnika (obslužná i technologická), klimatizační soustavy
    • do prostoru se zvýšenými nároky na útlum, včetně omezení vyzařování z vyústek (zvláště směrem k obytné zástavbě)
 • zámečnická výroba, lehké ocelové konstrukce

Zajištění dodávky formou "na klíč" zahrnuje veškeré činnosti od měření hluku, přes projekt až po realizaci díla, včetně vyvolaných sekundárních profesí (stavební profese, silnoproud, slaboproud, zdravotechnika, klimatizace a další).